Monthly Archives: Lipiec 2019

Wyniki rekrutacji do KLO

wrzucone: wiadomość szkoły: liceum

Poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Bronisława Markiewicza. Ze względu na zapis w rozdziale II ustęp 4 zasad rekrutacji –...   więcej »

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl