wiadomości

Boisko dla KLO i KG

wrzucone: wiadomość szkoły: wiadomości

Dziś 31 VII 2015 r. rozpoczął się ostatni etap budowy naszego szkolnego boiska. Jest to część, którą najlepiej widać bowiem o trawie jest tu...   więcej »

KADRA KLO 2015/16

wrzucone: wiadomość szkoły: wiadomości

Najczęściej zadawane pytanie, które słyszeliśmy przy rekrutacji dotyczyło kadry nauczycielskiej naszego katolickiego liceum. Oto skład nauczycielski, który od 1 września 2015 r. podejmie nowe wyzwanie...   więcej »

Koniec i początek zarazem

wrzucone: wiadomość szkoły: wiadomości

Powoli dobiegają końca remonty sal dydaktycznych dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Dla potrzeb Liceum przygotowano 6 sal lekcyjnych oraz aulę, a także pracownię informatyczną. W klasach...   więcej »

Ważne dla przyjętych do KLO

wrzucone: wiadomość szkoły: wiadomości

Na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjnej KLO obradującej w dniu 30 VI 2015 r. do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego zostali przyjęci nowi uczniowie. Od 1 lipca...   więcej »

PRZYJĘCI DO KLO

wrzucone: wiadomość szkoły: wiadomości

Na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjnej KLO obradującej w dniu 30 VI 2015 r. do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego zostali przyjęci następujący kandydaci: Bednarski Łukasz Ciok...   więcej »

Rekrutacja KLO

wrzucone: wiadomość szkoły: wiadomości

Informujemy, że w dniu 30 VI 2015 r. zbierze się Szkolna Komisja Rekrutacyjna KLO w celu analizy złożonych dokumentów oraz ogłoszenia wyniku rekrutacji do Liceum.

TERMINARZ REKRUTACJI W KLO

wrzucone: wiadomość szkoły: wiadomości

TERMINARZ REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO BŁ. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W MARKACH   Od 16 marca od godz. 1200 do 22 maja do godz. 1500...   więcej »

Składanie dokumentów do KLO 25 MAJA – 12 CZERWCA

wrzucone: wiadomość szkoły: wiadomości

Od 25 maja do 12 czerwca zarejestrowani Kandydaci do KLO przynoszą do sekretariatu szkoły wymagane dokumenty. ZAPRASZAMY  

Terminarz rekrutacji do KLO

wrzucone: wiadomość szkoły: wiadomości

TERMINARZ REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO BŁ. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W MARKACH   Od 16 marca od godz. 1200 do 22 maja do godz. 1500...   więcej »

Ks. Dyrektor na Uniwersytecie w Oxfordzie

wrzucone: wiadomość szkoły: wiadomości

Dyrektor Katolickiego Gimnazjum w Markach pojechał do Anglii, aby nawiązać kontakty z Uniwersytetem w Oxfordzie. Krzysztof Bar, Prezydent Federacji Stowarzyszeń Polskich Studentów w Wielkiej...   więcej »

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl