Kalendarium michalickich szkół na rok szkolny 2019/2020

Data

Planowe działanie

29 sierpnia, 15:30

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

29 sierpnia, 18:00

Spotkanie z rodzicami nowoutworzonych klas

28 -29 sierpnia 10:00-13:00

Zajęcia adaptacyjne dla uczniów klasy 1KSP

2 września, 15:45

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

5 września

Pierwsza godzina wychowawcza

Wybór samorządów klasowych we wszystkich klasach oprócz nowoutworzonych i 2 KSP

Ostatni dzień wyjazdu integracyjnego

Wybór samorządów klasowych w pozostałych klasach nowoutworzonych

11 – 13 września

Wyjazd integracyjny uczniów klas Nowoutworzonych oprócz klasy 1 KSP

16 września

Zawieszenie krzyży w klasach rozpoczynających naukę

Wybory na dziekanów

Harmonogram ustali dziekan lub p.o. dziekana

19 września, 18:15

Zebranie z Rodzicami, wybór trójek klasowych

27 września

Ślubowanie uczniów oraz zaprzysiężenie dziekanów obu szkół

14 października

Szkolne obchody Dnia Nauczyciela – Msza św. i to co przygotują uczniowie

24 października

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – pierwszy śródsemestr, zebranie z rodzicami (WN)

31 października

Msza św. za zmarłych pracowników i wychowanków michalickich szkół

12 listopada (wt.)

Szkolne obchody Święta Niepodległości

21 listopada

Posiedzenie Rady i wywiadówka

28 listopada

Andrzejki (termin proponowany, dokładny ustali Senat)

Niedziela 1 grudnia

Początek Adwentu – Roraty dla chętnych

12 grudnia

Posiedzenie Rady Pedagogicznej, zagrożenia na I semestr, wywiadówka (WN)

15 grudnia

Wigilia Szkolna

21 grudnia – 1 stycznia

Zimowa przerwa świąteczna

7 stycznia

Kolęda szkolna

16 stycznia

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – koniec I semestru, wywiadówka (WN)

20 stycznia

Ogłoszenie kalendarza rekrutacji do KSP oraz KLO

23 stycznia

Szkolny Dzień Babci i Dziadka

25 stycznia

Studniówka – termin proponowany

31 stycznia

Dzień Patrona szkoły

08.02.– 23.02.

Ferie zimowe

26 lutego Popielec – początek Wielkiego Postu, Msza św. Nabożeństw Wielkiego Postu dla chętnych
Rekolekcje wielkopostne
14 marca Dzień dla Kandydatów KSP (Dzień Otwarty)
26 marca Posiedzenie Rady – II śródsemetr, zagrożenia klasa 3KLO (WN)
3/4 kwietnia Dosyć Konkretna Droga Krzyżowa
9 – 14 kwietnia Wielkanocna przerwa świąteczna
21-23 kwietnia Egzamin ósmoklasisty
20 kwietnia (pon.!!) Posiedzenie Rady obu szkół, m.in. klasyfikacja 3 KLO
24 kwietnia Zakończenie roku szkolnego 3KLO
30 kwietnia Szkolne obchody Święta Konstytucji 3 Maja
4 – 22 maja Matury”
9 maja I Komunia Święta uczniów klasy 3 KSP
18 maja 100 rocznica urodzin Jana Pawła II
21 maja Posiedzenie Rady i wywiadówka: informacja dla rodziców o zagrożeniach uczniów na koniec roku szkolnego, oceny proponowane na koniec roku, spotkanie z rodzicami i nauczycielami (WN)
25-29 maja Zielone szkoły
Turniej o Puchar bł. Bronisława Markiewicza
23 maja (sobota) Święto Rodziny
3 czerwca (środa) Dzień Sportu/Dziecka, Turniej Sportowy o Statuetkę Powstańca Warszawskiego
12 czerwca Dzień wolny od zajęć decyzją Dyrektora Szkoły
18 czerwca Bal uczniów klasy VIII KSP
22 czerwca Posiedzenie klasyfikacyjne Rady
26 czerwca Zakończenie roku szkolnego
29 czerwca Rada podsumowująca rok szkolny

W dniach: 23, 24, 27, 30, 31 grudnia, 9, 10, 14 kwietnia, 12 czerwca szkoła nie zapewnia zajęć lekcyjnych oraz opiekuńczych.

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content