Kalendarium michalickich szkół na rok szkolny 2018/2019

Data proponowana Planowe działanie
27 sierpnia, 15:00  Posiedzenie Rady Pedagogicznej
30 sierpnia, 18:15  Spotkanie z rodzicami nowoutworzonych klas
30 sierpnia  10:00-13:00 Zajęcia adaptacyjne dla uczniów klasy 1KSP
3 września, 15:45 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
Pierwsza godzina wychowawcza Wybór samorządów klasowych w klasach2, 7, 8a i 8b KSP, 3a, 3b, 3c KG oraz 2 i 3 KLO
Ostatni dzień wyjazdu integracyjnego Wybór samorządów klasowych w pozostałych klasach
8 września Turniej o Puchar bł. Bronisława Markiewicza
14 września  Zawieszenie krzyży w klasach rozpoczynających naukę
17-19 września Wyjazd integracyjny uczniów klas 4, 5 i 6 KSP
19-21 września Wyjazd integracyjny uczniów klasy 1 KLO
Wybory na dziekanów Harmonogram ustali dziekan lub p.o. dziekana
18 września Zebranie z Rodzicami klasy 1 KLO, wybór trójki klasowej
20 września, 18:15 Zebranie z Rodzicami wszystkich klas oprócz 1 KLO, wybór trójek klasowych
28 września Ślubowanie uczniów (1, 4, 5, 6 KSP i 1 KLO) oraz zaprzysiężenie dziekanów obu szkół
15 października  Szkolne obchody Dnia Nauczyciela – Msza św. i to co przygotują uczniowie
25 października Posiedzenie Rady Pedagogicznej – pierwszy śródsemestr,  zebranie z rodzicami (WN)
1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych
2 listopada Dzień Zaduszny – dzień wolny od zajęć decyzją dyrektora szkoły
8 listopada Msza św. za zmarłych pracowników i wychowanków michalickich szkół
13 listopada (wt.) Szkolne obchody Święta Niepodległości
22 listopada Wystawienie zagrożeń na I semestr, posiedzenie Rady i wywiadówka (WN)
29 listopada Andrzejki (termin proponowany, dokładny ustali Senat)
Niedziela 2 grudnia Początek Adwentu (ustalić msze roratnie)
16 grudnia Wigilia Szkolna
20 grudnia Posiedzenie Rady Pedagogicznej I semestr (WN)
21 grudnia Wyjścia klasowe z wychowawcami na koniec I semestru
2019
7 stycznia Ogłoszenie kalendarza rekrutacji do SP oraz KLO
7 stycznia Kolęda szkolna
19 stycznia Studniówka
24 stycznia Szkolny Dzień Babci i Dziadka
28.01.– 10.02. Ferie zimowe
4-6 marca Rekolekcje wielkopostne
6 marca Popielec – początek Wielkiego Postu, Msza św. Wyznaczyć termin nabożeństw Wielkiego Postu
9 marca Dzień dla Kandydatów KSP  (Dzień Otwarty)
14 marca Posiedzenie Rady – II śródsemetr,  zagrożenia klasa 3KLO (WN)
10-12 kwietnia Egzamin gimnazjalny
12/13 kwietnia DKDK
15 kwietnia Posiedzenie Rady KLO klasyfikacja 3 KLO (nauczyciele KLO)
15-17 kwietnia Egzamin Ósmoklasisty
18 – 23 kwietnia Wielkanocna przerwa świąteczna
26 kwietnia Zakończenie roku szkolnego 3KLO
30 kwietnia Szkolne obchody Święta Konstytucji 3 Maja
2 maja Dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją dyrektora szkoły
6 – 25 maja „Matury”
27-31 maja Zielone szkoły
16 maja  Rada i zebranie: informacja dla rodziców o zagrożeniach uczniów na koniec roku szkolnego, oceny proponowane na koniec roku, spotkanie z rodzicami i nauczycielami (WN)
25 maja (sobota) Święto Rodziny
5 czerwca (środa) Turniej Sportowy o Statuetkę Powstańca Warszawskiego
13 czerwca Bal uczniów klas III KG i VIII KSP
17 czerwca Rada klasyfikacyjna na koniec roku szkolnego
21 czerwca Zakończenie roku szkolnego
24 czerwca  Rada podsumowująca rok szkolny
26-30 czerwca Spływ kajakowy – Drwęca

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl