Rada pedagogiczna

wrzucone: wiadomość szkoły: liceum
wiadomość szkoły: podstawowa

Rada, zbiórka i wniosek o zmiany sformułowany przez senat KLO.

© 2015 Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl