PRZYJĘCI DO KLO

wiadomości

Na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjnej KLO obradującej w dniu 30 VI 2015 r. do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego zostali przyjęci następujący kandydaci:

Bednarski Łukasz

Ciok Szymon

Czernicki Kacper

Kupiec Mikołaj

Łuczka Michał

Skarzyńska Aleksandra

Wałachowski Marcin

Wierzbicki Adam

Wysocki Mateusz

Zaborowski Mateusz

Od 1 lipca do 6 lipca w godz. 9.00 do 13.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do KLO składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w Liceum oraz jeżeli KLO było szkołą drugiego wyboru oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

Written by:

Możliwość komentowania PRZYJĘCI DO KLO została wyłączona 30 czerwca 2015 /

Rekrutacja KLO

wiadomości

Informujemy, że w dniu 30 VI 2015 r. zbierze się Szkolna Komisja Rekrutacyjna KLO w celu analizy złożonych dokumentów oraz ogłoszenia wyniku rekrutacji do Liceum.

Written by:

Możliwość komentowania Rekrutacja KLO została wyłączona 29 czerwca 2015 /

Skip to content