Organizacja szkół w najbliższym czasie

liceum podstawowa

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności przerwania łańcucha rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Dlatego zgodnie z tą decyzją:
• zajęcia w szkole zostają zawieszone na 2 tygodnie;  
• 12 i 13 marca br. to dni, w których w nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze dla uczniów, którzy przyjdą do szkoły:

  • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkoły,
  • klasy 1-3 mają (12 i 13 marca) zajęcia opiekuńcze w godzinach 7 do 17 jednak nie będzie żadnych posiłków,
  • klasa 5 zajęcia opiekuńcze od godz. 8 do 17,
  • klasy 6-8 zajęcia opiekuńcze od godz. 8 do 13.

Zajęcia opiekuńcze 12 i 13 marca nie są obowiązkowe. W tych dnia nie będzie żadnych posiłków.

Od 16 marca szkoła jest całkowicie zamknięta. W tym czasie przeprowadzimy dezynfekcję budynków.

ks. Grzegorz Sprysak

Written by:

Możliwość komentowania Organizacja szkół w najbliższym czasie została wyłączona 11 marca 2020 /

Dzień Otwarty – przeniesiony!

podstawowa

Dzień Otwarty dla zainteresowanych nauką w szkole podstawowej zostanie przeniesiony na inny termin.

Written by:

Możliwość komentowania Dzień Otwarty – przeniesiony! została wyłączona 4 marca 2020 /

Terminarz rekrutacji do KLO

liceum

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) byliśmy zmuszeni zmienić ustalony wcześniej kalendarz rekrutacji

L. p.Rodzaj czynnościTermin
1Wygenerowanie podania w wewnętrznym systemie szkolnym stronie: rekrutacja.liceumwmarkach.pl12 maja -10 lipca
2Rozmowy z kandydatami i rodzicami kandydatówZostaną ustalone telefonicznie przez sekretariat szkoły. Przewidywany termin: 29 czerwca 11 lipca
3Złożenie podania wraz z koniecznymi załącznikami (możliwość przesłania elektronicznego lub złożenia osobiście z zachowaniem obostrzeń sanitarnych)do 10 lipca do godz 15.00
4Uzupełnienie złożonych dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły/kopię świadectwa ukończenia szkołyOd 26 czerwca do 10 lipca
5Uzupełnienie złożonych dokumentów o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty/kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasistyOd 31 lipca do 4 sierpnia do godz. 16:00
6Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do KLO oraz listy rezerwowej12 sierpnia po godz. 14.00
7Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej13 – 14 sierpnia
8Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych17 sierpnia po godzinie 12:00

Written by:

Możliwość komentowania Terminarz rekrutacji do KLO została wyłączona 4 marca 2020 /

Strefa Mądrej Zabawy

podstawowa

Klasa trzecia w strefie Mądrej Zabawy Smart Kids Planet na Stadionie Narodowym. Oprócz świetnej zabawy odbyliśmy również warsztaty dotyczące bezpieczeństwa w Internecie.

Written by:

Możliwość komentowania Strefa Mądrej Zabawy została wyłączona 3 marca 2020 /

Środa Popielcowa

liceum podstawowa

“Popielec, Środa Popielcowa − w kalendarzu katolickim pierwszy dzień wielkiego postu. Jest to dzień pokuty przypadający na 46 dni kalendarzowych przed Wielkanocą.” – Wikipedia…

Written by:

Możliwość komentowania Środa Popielcowa została wyłączona 2 marca 2020 /

Skip to content