28 Września – Ślubowanie uczniów rozpoczynających naukę w KSP

wrzucone: wiadomość szkoły: podstawowa

Dnia 28 września, w wigilię święta Michalitów obchodziliśmy w naszej szkole uroczystość Pasowania.
Wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami uczestniczyli we Mszy Świętej, podczas której zostali pasowani nowoprzyjęci nauczyciele.
Kolejnym punktem była część artystyczna przygotowana przez najmłodszych uczniów.
Występom pełnym humoru towarzyszył Michał Archanioł patron księży Michalitów.
Następnie wszyscy nowoprzyjęci uczniowie złożyli ślubowanie i zostali pasowani przez księdza Dyrektora.
Całość została uhonorowana słodkim poczęstunkiem w klasach.

Relacja fotograficzna – Koło Fotograficzne KSP

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content