Dodatkowa rekrutacja liceum

wrzucone: wiadomość szkoły: liceum

Liceum zaprasza do dodatkowej rekrutacji – nauka jednozmianowa, małe klasy, ciekawe projekty.

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content