Duch, umysł i ciało

podstawowa

Możliwość komentowania Duch, umysł i ciało została wyłączona 12 lutego 2019 /


 Przeżywaliśmy dzisiaj w naszych szkołach Dzień Patrona szkoły. Co prawda wspomnienie bł. Ks. Bronisława Markiewicza przypada na 30 stycznia, ale właśnie wtedy w tym roku przypadał na czas ferii i byliśmy rozrzucenie po Polsce i świecie.  

Duch  

Obchody tego dnia rozpoczęliśmy od Mszy Świętej, której przewodniczył ks. dyrektor Grzegorz Sprysak. O piękno liturgii zadbała szkolna liturgiczna służba ołtarza oraz szkolny chórek. Na kazaniu usłyszeliśmy, że ks. Markiewicz dbając o to, aby jego wychowankowie byli pięknym ludźmi, dbał o rozwój trzech sfer ich życia, czyli ciało, umysł i duszę.  

Umysł  

Po Eucharystii wróciliśmy do szkoły i wtedy rozpoczęła się rywalizacja pomiędzy klasami, które zostały podzielone na dwie grup liczące po sześć klas: IV-VIII SP i III KG – IIIKLO. Rywalizacja obejmowała trzy konkurencje, a w nagrodę zwycięska klasa z każdej grupy będzie mogła wyjść do kina lub do parku trampolin.  

Pierwszą rywalizacją był quiz internetowy dotyczący wiedzy na temat ks. Bronisława, który rozwiązywała cała klasa. Za każdą poprawną odpowiedź można było zyskać jeden punkt. Poziom był bardzo wyrównany i różnice w punktach były nieznaczące. Zwycięzcami tej konkurencji była klasa VIII A KSP i II KLO 
 
W drugiej konkurencji, dwóch przedstawicieli klasy brało udział w rywalizacji podobnej do tej którą możemy zobaczyć podczas oglądania popularnego programu “Jeden z dziesięciu”. Pytania przygotował pan Marek Tyburski, który koordynował przebieg całej rywalizacji. Uczestnicy tej konkurencji musieli wykazać się wiedzą na temat życia ks. Markiewicza, ale również czasów, miejsc, osób związanych z osobą naszego Patrona.  Wygranymi byli przedstawiciele V KSP i III C KG 

Ciało  

Nie zabrakło również rywalizacji sportowych w których przedstawiciele klas brali udział w takich konkurencjach jak: kręcenie hula-hop, skoki na skakance, rzuty piłką do kosza, slalom – unihokej, koperta na czas oraz podciąganie na drążku. Najwięcej emocji wzbudziła niewątpliwie konkurencja przeciągania liny. Uczniowie nie mogli brać udział w więcej niż jednej konkurencji, co wyrównało stan rywalizacji. Konkurencje wymyślił i przy pomocy nauczycieli koordynował pan Łukasz Kalisztan. Sumując wszystkie punkty zwycięzcami okazały się klasy VIII a KSP oraz I KLO, które równocześnie wygrały całość rywalizacji.  

Comments are closed.

Skip to content