Dzięki Papieżu

wrzucone: wiadomość szkoły: wiadomości

KLO i KG wyraża wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi za przywrócenie nadziei, wdzięczności za nasz katolicki kraj i dumę bycia chrześcijaninem oraz  wskazanie nowej drogi dla naszych szkół. Mówiąc krótko: dzięki Papieżu.ŚDM3

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content