Drugi etap rekrutacji

od 25 maja 2015 do 12 czerwca 2015

Kandydaci składają wymagane dokumenty:

– opinia ks. proboszcza ze swojej parafii

– opinia katechety

– opinia wychowawcy klasy

– podpisane zaświadczenia i zobowiązania (dokumenty po wygenerowaniu przez system rejestracyjny)

– inne dokumenty np. zaświadczenia o dysleksji, dysgrafii itp.

– oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych uczestniczenia w zajęciach z wychowania fizycznego

– dokonana wpłata wpisowego w wysokości 350 ZŁ. (w sekretariacie szkoły)

– trzy fotografie

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content