Odbiór wyników i zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

od 30 lipca 2020 do 5 sierpnia 2020

Zaświadczenia będzie można odebrać w sekretariacie Szkoły w piątek 31 lipca w godzinach 12.00-14.00 i od poniedziałku w godzinach 10.00-15.00.

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content