Kalendarium wyborcze w KLO

od 6 września 2016 do 29 września 2016

Kalendarium wyborów Dziekana:

06.09.2016 – powołanie Głównej Komisji Wyborczej

07.09.2016 godz. 8.00 – 09.09.2016 godz. 13.00 zgłaszanie kandydatów na urząd dziekana wraz z listami poparcia przez co najmniej pięciu uczniów.

12.09.2016 – ogłoszenie listy kandydatów na urząd dziekana i początek kampanii wyborczej

20.09.2016 – debata przedwyborcza kandydatów

21.09.2016 – cisza przedwyborcza

22.09.2016 –wybory na urząd dziekana

26.09.2016 –ewentualna debata kandydatów w drugiej turze

27.09.2016 – cisza przedwyborcza

28.09.2016 – ewentualna druga tura wyborów

29.09.2016 – zaprzysiężenie Dziekana KLO

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content