Wywiadówka śródsemestralna

od 14 kwietnia 2016 do 14 kwietnia 2016 16:00 - 19:00

Rada pedagogiczna, oceny śródsemestralne oraz spotkanie z rodzicami.

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content