Galeria: Dzień Nauczyciela

14 X 2016 r. to Święto Nauczycieli. W naszej szkole miało ono następujący przebieg:

Msza św., której przewodniczył Dyrektor oraz z homilią ks. Prefekta, potem pantomima przygotowana przez uczniów pod kierunkiem p. Jędrzejczaka, wręczanie medali dla nauczycieli i pracowników z satyrycznymi wierszykami Antka Bielenia, Nagrody Dyrektora i na koniec pierwsza debata oksfordzka: Nauczyciel kontra Nauczyciele. Debatowali o wyższości tradycyjnych metod nauczania nad nowoczesnymi. Wygrała drużyna: Marek Tyburski, Eliza Jakubik, Marcin Jędrzejczak, pokonując drużynę: ks. Grzegorza Sprysaka, Marka Brzezickiego i Pawła Mierzejewskiego. Najlepszym mówcą debaty został p. Marcin Jędrzejczak. Dyskusja przeniosła się z auli KLO do sali obrad rady. Przy torcie ofiarowanym naszej kadrze przez Rodziców przez kolejną dobrą godzinę nauczyciele debatowali i debatowali.

Fotorelacja Ada Młynarczyk.© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content