Kalendarium II semestru roku szkolnego 2020/2021

17 lutego – Środa Popielcowa – początek Wielkiego Postu

Rekolekcje wielkopostne – termin i forma jeszcze nieustalone.

25 marca – posiedzenie Rady Pedagogicznej – II śródsemestr, oceny proponowane (w tym zagrożenia) w klasie 3 KLO.

26/27 marca – Dosyć Konkretna Droga Krzyżowa.

1 – 6 kwietnia – Wielkanocna przerwa świąteczna.

26 kwietnia – Posiedzenie Rad obu szkół (m.in. klasyfikacja klasy 3 KLO).

29 kwietnia – szkolne obchody Święta Konstytucji 3-ego Maja.

30 kwietnia – Zakończenie roku szkolnego klasy 3KLO.

4 – 20 maja – “Matury”.

I Komunia Święta uczniów klasy 3 KSP – termin jeszcze nie ustalony.

20 maja – Posiedzenie Rady Pedagogicznej: informacja dla rodziców o zagrożeniach uczniów na koniec roku szkolnego, oceny proponowane, na koniec roku, spotkanie z rodzicami i nauczycielami (WN).

25 – 27 maja – Egzamin ósmoklasisty.

3 czerwca – Boże Ciało.

4 czerwca – Dzień wolny od zajęć decyzją Dyrektora Szkoły.

17 czerwca – bal uczniów klasy VIII KSP (o ile będzie możliwy).

21 czerwca – posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.

25 czerwca – zakończenie roku szkolnego.

28 czerwca – posiedzenie podsumowujące Rady Pedagogicznej.

W dniach: 1, 2, 5, 6 kwietnia oraz 4 czerwca szkoła nie zapewnia zajęć lekcyjnych oraz opiekuńczych.

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content