Komunikat ws. rekrutacji

wrzucone: wiadomość szkoły: wiadomości
  • W dniu 30 czerwca o godz. 12.00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłosi listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do KLO.

  • 1-6 lipca w godz. 11.00 do 16.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do KLO składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w Liceum oraz jeżeli KLO było szkołą drugiego wyboru oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content