Książka o Michalitach

wiadomości

Możliwość komentowania Książka o Michalitach została wyłączona 21 listopada 2015 /

Prezentowana dysertacja dotycząca dziejów Zgromadzenia św. Michała Archanioła od strony formalnej budzi wprost zachwyt dobrym stylem, świetną szatę graficzną, wielką akrybię przy stosowaniu przypisów, znakomitymi wielokolorowymi wykresami i równie dobrze przemyślanymi aneksami, ilustrującymi przykładowo dane zaczerpnięte ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej i pewne zapisy biograficzne ważniejszych osób z grona powojennych michalitów. Autor dotarł aż do 46 archiwów krajowych i zagranicznych, kościelnych i państwowych. Wykorzystał przekazy źródłowe z różnych zbiorów archiwalnych własnego zgromadzenia, znajdujących się w Polsce i w Kongregacjach rzymskich, a także z Archiwum Akt Nowych i z archiwów Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Rzeszowie i Warszawie. Swoje wywody oparł o liczne źródła drukowane, dotyczące spraw kościelnych z okresu PRL. W ten sposób powstała rozprawa oparta przede wszystkim o materiały źródłowe rękopiśmienne i drukowane. I w tym tkwi jej wielka wartość naukowa. Ponadto Autor wykorzystał bogatą literaturę przedmiotu, sięgając do blisko 200 pozycji w języku polskim i włoskim. (Z przedmowy prof. dr hab. Ks. Józefa Mandziuka).ZgromadzenieSwMich_okl

Comments are closed.

Skip to content