Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do KLO

liceum

Możliwość komentowania Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do KLO została wyłączona 19 lipca 2022 /

Poniżej zamieszczamy listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Bronisława Markiewicza w Markach:

Osoby zakwalifikowane, w dniach 20 – 27 lipca w godzinach pracy sekretariatu, powinny dostarczyć oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginały zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile wcześniej tego nie uczyniły). Złożenie oryginałów jest równoznaczne z potwierdzeniem woli przyjęcia do szkoły. Osoby niezakwalifikowane, które spełniają warunki rekrutacji, maja szansę zostać przyjęte do szkoły w sytuacji, gdy zwolnią się miejsca w klasach, do których aspirują.

Comments are closed.

Skip to content