Nasi uczniowie na Młodzieżowej Radzie Miasta

podstawowa

Możliwość komentowania Nasi uczniowie na Młodzieżowej Radzie Miasta została wyłączona 21 czerwca 2018 /

6 czerwca 2018, w Urzędzie Miasta Marki, odbyła się kolejna Młodzieżowa Sesja Rady Miasta Marki. Wzięło w niej udział 7 mareckich szkół podstawowych, w tym dwa zespoły szkół, z przedstawicielami klas gimnazjalnych. Również nasza szkoła miała swoją reprezentację z klasy 2a gimnazjum: Bartłomieja Głażewskiego i Huberta Hepnera, którym towarzyszyła pani T. Laskowska. Sesja przebiegała w następujący sposób. Po otwarciu obrad przez pana Michała Jarocha, Przewodniczącego Rady Miasta Marki, oraz przedstawieniu porządku obrad, radni wybrali spośród siebie przewodniczącego obrad. Wybrany został Mikołaj Rokicki, uczeń szkoły Ad Astra. Następnie, rozpoczęła się najważniejsza część spotkania – dyskusja na temat „Ojczyzna na 100 = nowoczesny patriotyzm. Jak we współczesnym świecie możemy wyrażać szacunek do miejsca, w którym przyszło nam żyć?”. Każda ze szkół przygotowała prezentację na ten temat. Interpretacje tematu były bardzo różne. Podczas gdy, według wymaganego tematu, nasza szkoła skupiła się przede wszystkim na patriotyzmie lokalnym, inne prezentacje opowiadały jedynie o historii i patriotyzmie narodowym. Można było usłyszeć również tę samą, pochodzącą prosto z Wikipedii, dobrze znaną już definicję patriotyzmu. Należy dodać, że niektóre prezentacje były oryginalne i ciekawe.
Po prezentacjach, nadszedł moment na debatę. Tutaj niestety, nie każdy mógł się wykazać, gdyż debata została zdominowana przez pół godzinną dyskusję Przewodniczącego Mikołaja Rokickiego i Huberta Hepnera. Po jej zakończeniu przewodniczący przeszedł do następnego punktu obrad – „zapytań radnych”. Dzięki interwencji pana Burmistrza Jacka Orycha, nie rozpoczęła się na nowo dyskusja na temat historii, lecz dyskusja o przyszłości Marek. Rozmawiano o rozbudowie infrastruktury Marek, w postaci wybudowania nowych dróg rowerowych oraz chodników na niektórych ulicach. Szczególne zainteresowanie wzbudził pomysł zgłoszony przez Szkołę Ad Astra – budowa w Markach rynku, który byłby miejscem reprezentacyjnym i centrum życia kulturalnego miasta. Był to jeden z ostatnich poruszanych tematów, na Młodzieżowej Sesji Rady Miasta. Po kilku pomniejszych dyskusjach, posiedzenie zamknięto. Następnie po wykonaniu wspólnego zdjęcia. Młodzi radni rozeszli się, każdy w swoim kierunku.

Comments are closed.

Skip to content