Odbiór świadectw maturalnych

wrzucone: wiadomość szkoły: liceum

Przypominam, że zgodnie z komunikatem dyrektora CKE o harmonogramie egzaminów, odbiór świadectw maturalnych będzie możliwy od wtorku 5 lipca w sekretariacie szkoły. Świadectwo może odebrać pełnoletni maturzysta lub osoba upoważniona przez niego na piśmie. Godziny pracy sekretariatu w lipcu: poniedziałek – piątek w godzinach 10:00 – 16:00.

Marek Brzezicki

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content