Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

wrzucone: wiadomość szkoły: podstawowa

Zapraszamy w piątek 9 lipca w godzinach od 9.00-15.00

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content