Pierwsza pomoc w KLO…

wrzucone: wiadomość szkoły: wiadomości

Nasi licealiści jako pierwsi, szkolą swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pod opieką Pana Łukasz Kalisztana. Są to zajęcia w ramach Edukacji dla bezpieczeństwa. Uczniowie ćwiczą na nowo zakupionych fantomach „Little Anna” służących do nauki i doskonalenia techniki resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content