Podstawowe informacje o egzaminie gimnazjalnym

gimnazjum

Możliwość komentowania Podstawowe informacje o egzaminie gimnazjalnym została wyłączona 27 września 2017 /

Przedostatni egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 18-20 kwietnia 2018 r. Na egzamin składają się:

  • część humanistyczna – język polski oraz historia z wiedzą o społeczeństwie;
  • część matematyczno-przyrodnicza – matematyka oraz przedmioty przyrodnicze: biologia, chemia, fizyga i geografia;
  • część językowa – język obcy nowożytny (każdy uczeń może zdawać tę część egzaminu tylko z jednego języka. Jeśli będzie to język angielski, zobowiązany jest zdawać go na poziomie podstawowym i rozszerzonym, jeśli francuski lub włoski, ma obowiązek zdawać go na poziomie podstawowym. Aby zdawać rozszerzenie trzeba wypełnić dodatkową deklarację).

Ważne terminy:

  • 30 września termin składania deklaracji wyboru języka na trzecią część egzaminu;
  • 15 października – termin dostarczenia opinii/orzeczenia z PPP, jeśli nie zrobiono tego wcześniej;
  • 20 listopada – termin przekazania na piśmie rodzicom uczniów z orzeczeniem informacji o dostosowaniach;
  • 23 listopada – termin podpisania w/w informacji;
  • 18 stycznia – termin zmiany deklaracji językowej.

Comments are closed.

Skip to content