Podstawowe informacje o egzaminie maturalnym

liceum

Możliwość komentowania Podstawowe informacje o egzaminie maturalnym została wyłączona 27 września 2017 /

Egzamin maturalny w roku szkolnym 2017/18 odbywał się będzie od 4 maja do okolic 23 maja (w zależności od zdeklarowanych przedmiotów dodatkowych). Każdy uczeń zdaje obowiązkowo:

  • język polski – pisemnie i ustnie;
  • matematykę – pisemnie;
  • język obcy nowożytny – pisemnie i ustnie (ten sam język);

Dodatkowo musi podejść do egzaminu z przynajmniej jednego przedmiotu (nie więcej niż sześciu) na poziomie rozszerzonym (lista przedmiotów na stronie CKE).

Ważne terminy:

  • do 30 września – złożenie deklaracji wstępnych wyboru przedmiotów na egzaminie, złożenie dokumentów uprawniających do dostosowania warunków egzaminu;
  • do 7 lutego – złożenie deklaracji ostatecznej (jeśli do tego terminu nie złoży się deklaracji ostatecznej, za taką uznaje się deklarację wstępną);
  • do 10 lutego – termin przekazania zdającemu pisemnej informacji o przyznanych dostosowaniach warunków przeprowadzania egzaminu;
  • do 14 lutego – deklaracja zdającego o akceptacji bądź rezygnacji z przyznanych dostosowań
  • do 4 marca dyrektor szkoły opracowuje i ogłasza harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego
  • 3 lipca – ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego.

Wszystkie informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego można znaleźć na stronie CKE: https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/

Comments are closed.

Skip to content