Podwójne laury

wrzucone: wiadomość szkoły: podstawowa

Jak co roku pod auspicjami Mazowieckiego Kuratorium Oświaty odbywały się konkursy przedmiotowe. W tym roku jeden z naszych uczniów – Alan Minić z klasy 8b – sięgnął po tytuł laureata aż z dwóch konkursów: historycznego i geograficznego. Serdecznie gratulujemy mu tego osiągnięcia, świadomi ogromu pracy, którą musiał wykonać.

Tytuł laureata konkursu przedmiotowego przynosi wymierne korzyści. Po pierwsze oznacza on ocenę celującą z danego przedmiotu na koniec roku, a co ważniejsze otwiera drzwi do dowolnej publicznej szkoły średniej.

MB

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content