PRZYJĘCI DO KLO W ROKU SZKOLNYM 2016/17

wrzucone: wiadomość szkoły: wiadomości

Od 1 do 6 lipca w godz. 11.00 do 16.00 (piątek, poniedziałek, wtorek i środa) kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do KLO składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w Liceum oraz jeżeli KLO było szkołą drugiego wyboru oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

Osoby niezamieszczone na liście proszone są o odbiór dokumentów od 1 do 6 lipca w godzinach pracy sekretariatu 11.00 do 16.00.

Lista  osób przyjętych do KLO w roku szkolnym 2016/17

Adam Karasiewicz

Adam Drewniak

Aleksandra Anna Czułek

Antoni Bieleń

Daniel Boguszewski

Dominik Piórkowski

Dorota Wortkiewicz

Karolina Knap

Karolina Konopka

Marcin Drewniak

Maria Sosnowska

Martyna Patrycja Szczepańska

Mateusz Szafrański

Mikołaj Letkiewicz

Patryk Konrad Puchnia

Paulina Klaudia Obłój

Piotr Kron

Szymon Olszanko

Tomasz Emil Wileński

Tomasz Leszczyński

Zuzanna Cedro

Zuzanna Cichy

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content