Rozmowy z Kandydatami do KLO

wrzucone: wiadomość szkoły: wiadomości

W najbliższą sobotę 18 kwietnia od godz. 9.00 odbywać się będą rozmowy z Kandydatami do KLO. Przypominamy, że rozmowy dotyczyć będą m.in. znajomości biografii patrona szkoły bł. Bronisława Markiewicza. Materiał znajduje się na płycie CD lub w postaci książki, przekazany kandydatom podczas Dnia Otwartego.

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content