Senat KLO 2016/17

wrzucone: wiadomość szkoły: wiadomości

Zgodnie z naszymi szkolnymi przepisami w KLO uczniowie tworzą Senat (odpowiednik samorządu uczniowskiego), na czele którego stoi Dziekan, wybierany w wyborach powszechnych. W skład Senatu wchodzą duktorzy i ich zastępcy. W okresie przejściowym 2015-2017 w skład tego gremium wchodzą także kwestorzy.

Skład Senatu KLO 2016/17

Opiekun Senatu – p. Marek Brzezicki

Dziekan KLO – Aleksandra Skarzyńska (I kadencja)

Senatorowie:

Szymon Ciok – Duktor kl II

Barbara Pawłowska – Zastępca Duktora kl. II

Dominik Piórkowski – Duktor kl. I

Martyna Szczepańska – Zastępca Duktora kl. I

Mateusz Szafrański – Kwestor kl. I

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content