Skrzynka dla ubogich

wrzucone: wiadomość szkoły: podstawowa

W naszej szkole, przy pokoju nauczycielskim stoi puszka do której można wrzucić jałmużnę wielkopostną. Skrzynkę wykonała Klaudia Rajchert, a datki zostaną przekazane dla bezdomnych.

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content