Spis podręczników w KLO

wrzucone: wiadomość szkoły: wiadomości
Poniżej zamieszczamy listy podręczników dla poszczególnych klas pierwszych KLO: Uwaga! W liście podręczników dla klasy 1bp nastąpiła korekta. Obecnie zamieszczona lista jest aktualna.

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content