Spotkanie z naukowcami podczas Dnia Dyni

wrzucone: wiadomość szkoły: liceum

W ramach współpracy z Panem Damianem Witoniem z Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin SGGW uczniowie KLO odbyli lekcję o bioróżnorodności. Najpierw oglądali pole doświadczalne i szklarnie, później izolowali własne DNA. Wysłuchali seminarium o zmienności genetycznej wśród odmian dyń, jedli przepyszne potrawy z tej rośliny. Na koniec mogli zabrać wybrane dynie do domu.

Cieszymy się, że szkolny bus ma pojemny bagażnik, a pan Artur jest cierpliwym kierowcą – bo łupów z tej wyprawy było co niemiara!​

Magdalena Górska – Czekaj

 

 

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content