Śródsemestr 2016

wrzucone: wiadomość szkoły: wiadomości

Pomiędzy radością a smutkiem jest uczeń, którego rodzic wybrał się na wywiadówkę. Bo różnie bywa w życiu ucznia, czasami w klapie szczerbiec innym razem na zadek włócznia. Dzisiaj dzień sądny dla niektórych, i radości dla pozostałych. Wyznacznikiem jest średnia z przedmiotów – im wyższa tym mniej z rodzicami kłopotów. A ci, którzy mniej się uczą, a więcej na komputerze grają, od dnia śródsemestru jakoś więcej motywacji mają.

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content