Śródsemestr każdego roku

wrzucone: wiadomość szkoły: liceum
wiadomość szkoły: podstawowa

Pomiędzy radością a smutkiem

jest uczeń, którego rodzic wybrał się na wywiadówkę.

Bo różnie bywa w życiu ucznia,

czasami w klapie szczerbiec innym razem na zadek włócznia.

Wkrótce dzień sądny dla niektórych, i radości dla pozostałych. Wyznacznikiem jest średnia z przedmiotów

– im wyższa tym mniej z rodzicami kłopotów.

A ci, którzy mniej się uczą, a więcej na komputerze grają,

od dnia śródsemestru jakoś więcej motywacji mają.

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content