Świetlicowe poranki

wrzucone: wiadomość szkoły: podstawowa

Jak codzień nasi uczniowie spędzają kreatywnie czas na świetlicy przed rozpoczęciem lekcji .

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content