Terminarz rekrutacji do KLO

liceum

Możliwość komentowania Terminarz rekrutacji do KLO została wyłączona 4 marca 2020 /

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) byliśmy zmuszeni zmienić ustalony wcześniej kalendarz rekrutacji

L. p.Rodzaj czynnościTermin
1Wygenerowanie podania w wewnętrznym systemie szkolnym stronie: rekrutacja.liceumwmarkach.pl12 maja -10 lipca
2Rozmowy z kandydatami i rodzicami kandydatówZostaną ustalone telefonicznie przez sekretariat szkoły. Przewidywany termin: 29 czerwca 11 lipca
3Złożenie podania wraz z koniecznymi załącznikami (możliwość przesłania elektronicznego lub złożenia osobiście z zachowaniem obostrzeń sanitarnych)do 10 lipca do godz 15.00
4Uzupełnienie złożonych dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły/kopię świadectwa ukończenia szkołyOd 26 czerwca do 10 lipca
5Uzupełnienie złożonych dokumentów o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty/kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasistyOd 31 lipca do 4 sierpnia do godz. 16:00
6Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do KLO oraz listy rezerwowej12 sierpnia po godz. 14.00
7Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej13 – 14 sierpnia
8Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych17 sierpnia po godzinie 12:00

Comments are closed.

Skip to content