Terminarz rekrutacji Katolickiego Liceum

liceum

Możliwość komentowania Terminarz rekrutacji Katolickiego Liceum została wyłączona 12 lutego 2019 /

13 – 20 maja 2019 r. (do godziny 18:00) – rejestracja kandydatów za pomocą szkolnego elektronicznego formularza (na stronie www.szkolawmarkach.pl) i złożenie w sekretariacie dokumentów, o których mowa w rozdziale II ust. 1 zasad rekrutacji dostępnych na internetowej stronie szkoły;

14 maja 2019 r. godz. 16:00 – dzień otwarty;

21 – 24 maja 2019 r. – rozmowy dyrekcji z rodzicami kandydatów (godziny rozmów ustali telefonicznie sekretariat szkoły);

31 maja oraz 3 – 7 czerwca 2019 r. – rozmowy dyrekcji oraz jednego z nauczycieli z kandydatami;

10 czerwca godz. 17:00 – test poziomujący z języka angielskiego;

21 czerwca od godziny 13:00 do 26 czerwca 2019 r. – składanie oryginału lub kopii świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty (kandydaci, którzy złożą oryginały i spełniają warunki konieczne do przyjęcia do szkoły – patrz zasady rekrutacji rozdział II ust. 2 – mają gwarancję przyjęcia do szkoły).

16 lipca 2019 r. godz. 10:00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły;

16 – 18 lipca 2019 r. – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu;\

19 lipca 2019 r. – ogłoszenie listy przyjętych.

Comments are closed.

Skip to content