Ważne dla przyjętych do KLO

wrzucone: wiadomość szkoły: wiadomości

Na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjnej KLO obradującej w dniu 30 VI 2015 r. do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego zostali przyjęci nowi uczniowie.

Od 1 lipca do 6 lipca w godz. 9.00 do 13.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do KLO składają  oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content