Wiosenne prace w ogrodzie

wrzucone: wiadomość szkoły: podstawowa

Klasa 1 założyła swój klasowy ogródek (na razie wersji papierowej).

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content