Zarówno w szkole podstawowej jak i w liceum co pewien czas organizujemy kiermasze ciast. Dochody są przeznaczone na różne cele np. na Dom Samotnej Matki.

Comments are closed.

Skip to content