Współpraca z Wydziałem Rolnictwa i Biologii SGGW

wrzucone: wiadomość szkoły: liceum

Dyrekcja Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Bronisława Markiewicza, podjęła wspólne działania z Wydziałem Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie na rzecz rozwoju edukacji młodzieży.

Mamy nadzieję, że integracja środowiska akademickiego ze środowiskiem, w którym funkcjonują licealiści przełoży się na uzyskiwanie przez uczniów wysokich wyników w nauce oraz spowoduje wzrost zainteresowania przedmiotami będącymi obszarem współpracy.

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content