Wybory dziekana

wrzucone: wiadomość szkoły: podstawowa

Wygrała Anna Rosa. W piątek zaprzysziężenie Dziekana.

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content