Wyniki rekrutacji do klasy 1 KSP

wrzucone: wiadomość szkoły: podstawowa

W związku z dużym zainteresowaniem naszą szkołą, a także faktem, że warunki lokalowe na to pozwalają (jest wystarczająco dużo sal) ks. Dyrektor wyraził zgodę, by w roku szkolnym 2022/2023 utworzyć dwie klasy pierwsze. Poniżej zamieszczamy listę osób przyjętych do szkoły:

W najbliższym czasie na stronie internetowej szkoły pojawi się informacja o spotkaniu dla rodziców dzieci przyjętych, na którym otrzymają Państwo komplet dokumentów (umowa, informacja dotycząca opłat itd.).

W związku z tym, że są jeszcze wolne miejsca, w najbliższym czasie na stronie szkoły pojawi się informacja na temat rekrutacji uzupełniającej.

Rodzicom dzieci nieprzyjętych przysługuje prawo odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły. Ks. Dyrektor będzie dostępny po 9 maja. Na spotkanie należy umówić się za pośrednictwem sekretariatu szkoły.

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content