Wyniki rekrutacji do KLO

wrzucone: wiadomość szkoły: liceum

W roku szkolnym 2021/2022 w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym zostanie utworzona
jedna klasa pierwsza, w której będą realizowane wskazane przez kandydatów rozszerzenia.

Klasa 1
Kandydaci zakwalifikowani*
Lp.Kod kandydataUzyskane punkty
110/J220
214/MG186,6
301/MF185,75
423/MF184,35
505/MF178,9
621/J176,4
709/PH176,25
817/MG172,5
915/MF169,7
1003/PH164,6
1116/MG164,45
1208/PH163,5
1318/J161
1402/PH160,65
1527/J156,2
1631/MG148,85
1713/J148,3
1824/MG144,7
1904/MF138,1
2020/MF136,9
Kandydaci niezakwalifikowani
Lista rezerwowa**
119/PH128,9
230/MF191,05
328/MF173
412/PH162,15
522/J140,9
629/J140,1
Kandydaci, którzy nie spełnili warunków koniecznych do przyjęcia
111/PH115,8poniżej 120 pkt.
225/J112,15średnia poniżej 4,00, poniżej 120 pkt
307/PH104,85średnia poniżej 4,00, ocena z religii poniżej db, poniżej 120 pkt
406/PH82,45średnia poniżej 4,00, poniżej 120 pkt
526/MGbrak świadectwa i zaświadczenia

* przypominamy, że zgodnie z zasadami rekrutacji do KLO osoby, które złożyły oryginały świadectwa i zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty rozpatrywani są w pierwszej kolejności
** w przypadku rezygnacji kandydata, który został zakwalifikowany do przyjęcia do KLO, do wolnych miejsc mają prawo

kandydaci z listy rezerwowej (zgodnie z kolejnością na liście).
liczby porządkowe kandydatów, którzy złożyli oryginały świadectw i zaświadczeń oznaczono kolorem czerwonym

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content