Wyniki rekrutacji do KLO

liceum

Możliwość komentowania Wyniki rekrutacji do KLO została wyłączona 15 lipca 2019 /

Poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Bronisława Markiewicza. Ze względu na zapis w rozdziale II ustęp 4 zasad rekrutacji – kandydaci, którzy złożą oryginały i spełniają warunki konieczne do przyjęcia do szkoły – patrz zasady rekrutacji rozdział II ust. 2 – mają gwarancję przyjęcia do szkoły – listy ułożone są w następujący sposób:

  • najpierw w kolejności od osoby z największą liczbą punktów wymienieni są kandydaci, którzy złożyli oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu i spełnili warunki konieczne rekrutacji;
  • następnie w kolejności od osoby z największą liczbą punktów wymienieni są kandydaci, którzy złożyli kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu i spełnili warunki konieczne rekrutacji;
  • w kolejnym punkcie podajemy listę rezerwową, czyli listę kandydatów, którym zbrakło punktów, a złożyli kopie. W sytuacji, gdy jakiś kandydat z listy zakwalifikowanych zrezygnuje z naszej szkoły, osoby z listy rezerwowej, w kolejności jaka jest na liście, mogą dostać się do danej klasy. Do 19 lipca, a więc przed terminem, w jakim w Warszawie należy złożyć oryginały świadectw i zaświadczeń, będziemy mieli jasność ile osób spośród zakwalifikowanych zrezygnuje z naszej szkoły;
  • ostatni punkt, to osoby niezakwalifikowane, przy których podany jest powód niezakwalifikowania.

Klasa 1ag – profile biologiczno – chemiczny oraz humanistyczny
Kandydaci zakwalifikowani, którzy złożyli oryginały świadectw oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu
Lp. Kod kandydata Uzyskane punkty
1 20/KG 186
2 28/KG 184,2
3 40/KG 173,6
4 13/KG 173,6
5 09/KG 172,8
6 18/KG 168,2
7 22/KG 166,8
8 24/KG 159,6
9 41/KG 151,6
10 23/KG 151,6
11 19/KG 151
12 26/KG 145,6
13 10/KG 129,7
14 33/KG 129
Kandydaci zakwalifikowani, którzy złożyli kopie świadectw oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu
15 32/KG 179,4
16 21/KG 176
17 38/KG 173,2
18 02/KG 170,2
19 29/KG 166,6

Klasa 1bg – profile matematyczno – fizyczny i matematyczno – geograficzny
Kandydaci zakwalifikowani, którzy złożyli oryginały świadectw oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu

Lp. Kod kandydata Uzyskane punkty
1 03/KG 197,4
2 16/KG 194,6
3 15/KG 188
4 07/KG 186
5 04/KG 185
6 14/KG 184,6
7 25/KG 181
8 05/KG 177,6
9 12/KG 177,4
10 01/KG 174,4
11 06/KG 172,2
12 30/KG 165,6
13 17/KG 160,4
14 08/KG 160,4
15 27/KG 150,8
16 39/KG 145,8
17 31/KG 129,9
Kandydaci zakwalifikowani, którzy złożyli kopie świadectw oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu
18 34/KG 170,2
19 11/KG 143,2
20 35/KG 124
Kandydaci niezakwalifikowani
21 37/KG 125,2 (średnia poniżej 4,0)

Klasa 1ap – profile biologiczno – chemiczny oraz humanistyczny
Kandydaci zakwalifikowani, którzy złożyli oryginały świadectw oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu

Lp. Kod kandydata Uzyskane punkty
1 21/KSP 185,65
2 45/KSP 182,4
3 28/KSP 178,75
4 13/KSP 165,05
5 20/KSP 160,1
6 39/KSP 159,75
7 04/KSP 156,25
8 31/KSP 153,95
9 33/KSP 151,25
10 06/KSP 149,7
11 10/KSP 147,9
12 02/KSP 145,65
13 08/KSP 136,95
14 17/KSP 134,85
15 07/KSP 132,95
16 30/KSP 130,45
17 25/KSP 130,25
18 51/KSP 123,75
19 14/KSP 123,2
Kandydaci zakwalifikowani, którzy złożyli kopie świadectw oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu
20 44/KSP 175,95
Lista rezerwowa – kandydaci, którzy złożyli kopie świadectw oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu
21 22/KSP 175,85
22 46/KSP 164,95
23 47/KSP 161,65
24 36/KSP 157,45


Klasa 1bp – profile matematyczno – fizyczny i matematyczno – geograficzny
Kandydaci zakwalifikowani, którzy złożyli oryginały świadectw oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu

Lp. Kod kandydata Uzyskane punkty
1 09/KSP 170,3
2 52/KSP 168,8
3 41/KSP 166,95
4 35/KSP 162,85
5 11/KSP 162,85
6 16/KSP 156,85
7 03/KSP 151,85
8 49/KSP 149,15
9 01/KSP 141,85
10 12/KSP 139,95
11 37/KSP 138,8
12 15/KSP 132,7
13 27/KSP 128,9
14 32/KSP 127,45
Kandydaci zakwalifikowani, którzy złożyli kopie świadectw oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu
15 43/KSP 189,45
16 24/KSP 180,7
17 53/KSP 179,55
18 42/KSP 178,15
19 54/KSP 175,95
20 19/KSP 172,75

Lista rezerwowa – kandydaci, którzy złożyli kopie świadectw oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu
21 40/KSP 168,85
22 26/KSP 157,55
23 23/KSP 147,35
24 18/KSP 141,55
25 05/KSP 146,55
Kandydaci niezakwalifikowani
26 38/KSP 148 średnia poniżej 4,0
27 34/KSP 133,1 średnia poniżej 4,0
28 29/KSP 104,05 średnia poniżej 4,0 poniżej 120 punktów

Comments are closed.

Skip to content