Zajęcia językowo-plastyczne

wrzucone: wiadomość szkoły: podstawowa
wiadomość szkoły: wiadomości

Od poniedziałku rozpoczęły się w naszej szkole zajęcia plastyczno -językowe. Na pierwszych zajęciach Pani Dorota omówiła z uczniami zasady obowiązujące na zajęciach oraz ich cel. Aby łatwiej było zapamiętać imiona, szczególnie nowych uczestników, na pierwszych zajęciach do wykonania było „Graffity Name”. Każdy uczestnik zajęć w twórczy i unikalny sposób zobrazowało swoje imię.


A z ciekawostek dotyczących nowych uczestników, jedna dziewczynka (1KSP) była na tyle śmiała aby skomplementować p. Dorotę mówiąc iż ma bardzo ładna twarz.

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content