ZUCHy z 1 i 2 klasy KSP

wrzucone: wiadomość szkoły: podstawowa

„Konkurs Zuch (test zintegrowany) polega na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego w zależności od klasy. Treść sprawdzianów jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej i uwzględnia elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej.”

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content