Życzenia świąteczne

wrzucone: wiadomość szkoły: podstawowa

Ostatni komentarz liturgii Wielkiego Czwartku, dnia w którym wchodzimy w tajemnicę Zbawienia, jest przesłaniem aby nie czuć smutku, lecz wdzięczność. Pamiętamy, że krzyż nie jest celem, ale środkiem do zbawienia.

Tego poczucia wdzięczności za Wcielenie i Zbawienie Wam życzę. Aby te święta były czasem zacieśnienia więzi rodzinnych i refleksji nad relacją z Jezusem Chrystusem.

ks. Grzegorz Sprysak CSMA

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content