System generowania podań Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów im. ks. Bronisława Markiewicza w Markach

Strona systemu generowania podań nie korzysta z ciasteczek.
wykorzystuje ciasteczka strona główna www.szkolawmarkach.pl

Poniższe linki prowadzą do witryny www.szkolawmarkach.pl

Wypełnienie poniższego formularza to pierwszy krok w rekrutacji do Katolickiej Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2024/25
Po naciśnięciu przycisku "generuj podanie" zostanie wygenerowany dokument z podanymi danymi osobowymi w formacie pdf i zapisze się na dysku Twojego komputera.

Nie gromadzimy danych z tego etapu rekrutacji i nie mamy u siebie wygenerowanych podań.

informacje podstawowe

Data urodzenia


podanie do klasy:
informacje adresowe

Adres stałego zameldowania:


Adres zamieszkania (jeżeli inny niż zameldowania):

informacje o szkole rejonowej
Dane o rodzicach (opiekunach prawnych)

Adres zamieszkania rodziców lub jednego z rodziców (jeżeli inny niż zameldowania Kandydata/Kandydatki):


Adres zameldowania rodziców lub jednego z rodziców (jeżeli inny niż zamieszkania):

Ważne dane kontaktowe:
Po naciśnięciu przycisku "generuj podanie" zostanie wygenerowane podanie w formacie pdf z wpisanymi danymi osobowymi i zapisze się na dysku Twojego komputera (prawdopodobnie w folderze pobrane). W razie niepowodzenia prosimy spróbować jeszcze raz. My nie gromadzimy danych z tego etapu rekrutacji i nie mamy u siebie wygenerowanych podań.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Katolicką Szkołę Podstawową w Markach na potrzeby rekrutacji