Kadra michalickich szkół

Dyrektor- ks. mgr Grzegorz Sprysak CSMA

Wicedyrektor- mgr Marek Brzezicki

Prefekt/katecheta/ pedagog szkolny – ks. mgr Grzegorz Sprysak CSMA

Psycholog – mgr Daria Pietrzak

Pedagog szkolny – mgr Teresa Laskowska

Logopeda – mgr Joanna Mierzejewska

Zespół Wychowawczy 

ks. mgr Grzegorz Sprysak – przewodniczący

mgr Daria Pietrzak

mgr Teresa Laskowska

mgr Agata Ołownia-Sarna

lic. Paweł Mierzejewski

mgr Łukasz Kalisztan

mgr Łukasz Barzyc

mgr Stéphane Guérin

mgr Eliza Jakubik

mgr Bolesław Araszkiewicz

mgr Aleksandra Zawiślak

dr Marcin Jędrzejczak

mgr Marek Sobieszczański

mgr Marek Tyburski

Zespół humanistyczno-artystyczny i wf

WF/Edukacja dla Bezpieczeństwa/Treningi piłki nożnej – mgr Łukasz Kalisztan – przewodniczący

Religia – siostra dr Anna Duda (siostra Cecylia)

Religia – mgr Marek Tyburski

J. polski – mgr Małgorzata Pastuszak

J. polski – dr Marcin Jędrzejczak

J. polski – mgr Sylwia Kordowska

J. polski: mgr Małgorzata Kryszczyńska

Historia/WOS – mgr Marek Tyburski

Historia – ks. dr Marcin Różański

Muzyka – mgr Magda Gajkowska-Przybysz

WF/Treningi siatkarski/rolki  – mgr Aleksandra Zawiślak

WDŻ – mgr Teresa Laskowska

WDŻ – mgr Daria Pietrzak

Zespół Języków Obcych

J. włoski/ zajęcia artystyczne – mgr Justyna Musiał – przewodnicząca

J. angielski – mgr Magda Kwiatkowska-Witoń

J. angielski – mgr Marek Sobieszczański

J. angielski – mgr Milena Brzezicka

J. angielski – Dorota Reguska

J. angielski – mgr Łukasz Barzyc

J. angielski – mgr Eliza Jakubik

J. angielski – lic. Natalia Syka

J. francuski/zajęcia artystyczne – Stéphane Guérin

J. łaciński – mgr Anna Zawadzka

Zespół Matematyczno-przyrodniczo-informatyczny

Matematyka – mgr Bolesław Araszkiewicz – przewodniczący

Biologia – mgr Joanna Gągała-Łodzińska

Biologia – dr Magdalena Górska-Czekaj

Chemia – mgr Agata Ołownia-Sarna

Fizyka – mgr Marek Sobieszczański

Geografia – mgr Katarzyna Ficowicz

Informatyka – lic. Paweł Mierzejewski

Zajęcia techniczne – mgr Irena Witosławska-Dyniewicz

Matematyka – mgr Marek Brzezicki

Nauczanie początkowe:

Świetlica szkolna: mgr Joanna Guérin

Świetlica szkolna:  mgr Anna Biernacka

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej: mgr Aneta Iwańska

Pracownicy administracyjni:

Sekretarz szkoły: Ewa Sowińska

Konserwator: Artur Sowiński

Konserwator: Brat Michał Bin

© 2015 Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl