Kadra michalickich szkół

Dyrektor ks. mgr Grzegorz Sprysak CSMA

Wicedyrektor mgr Marek Brzezicki

Prefekt ks. Wojciech Kapusta CSMA

Psycholog  mgr Daria Pietrzak

Pedagog szkolny  mgr Teresa Laskowska

Zespół Wychowawczy 

ks. mgr Wojciech Kapusta – przewodniczący

mgr Daria Pietrzak

mgr Teresa Laskowska

mgr Agata Ołownia-Sarna

lic. Paweł Mierzejewski

mgr Łukasz Kalisztan

mgr Łukasz Barzyc

mgr Stéphane Guérin

mgr Eliza Jakubik

mgr Bolesław Araszkiewicz

mgr Aleksandra Zawiślak

dr Marcin Jędrzejczak

mgr Marek Tyburski

siostra dr Anna Duda (siostra Cecylia)

Zespół humanistyczno-artystyczny i wf

WF/Edukacja dla Bezpieczeństwa/Treningi piłki nożnej – mgr Łukasz Kalisztan – przewodniczący

Religia – siostra dr Anna Duda (siostra Cecylia)

 

J. polski  mgr Małgorzata Pastuszak

J. polski  dr Marcin Jędrzejczak

J. polski: mgr Małgorzata Kryszczyńska

j. polski mgr Magdalena Krysiak

Historia/WOS – mgr Marek Tyburski

Muzyka – mgr Magda Gajkowska-Przybysz

WF/Treningi siatkarski/rolki  – mgr Aleksandra Zawiślak

WDŻ – mgr Teresa Laskowska

WDŻ – mgr Daria Pietrzak

Zespół Języków Obcych

J. włoski/ zajęcia artystyczne – mgr Justyna Musiał – przewodnicząca

J. angielski – mgr Magda Kwiatkowska-Witoń

J. angielski – mgr Marek Sobieszczański

J. angielski – mgr Milena Brzezicka

J. angielski – Dorota Reguska

J. angielski – mgr Łukasz Barzyc

J. angielski – mgr Eliza Ołdak

J. angielski – lic. Monika Staniak

J. francuski/zajęcia artystyczne – mgr Stéphane Guérin

J. łaciński – mgr Anna Zawadzka

Zespół Matematyczno-przyrodniczo-informatyczny

Matematyka – mgr Bolesław Araszkiewicz – przewodniczący

Matematyka – mgr Anna Dębińska

Matematyka – mgr Marek Brzezicki

Biologia – mgr Joanna Gągała-Łodzińska

Biologia – dr Magdalena Górska-Czekaj

Chemia – mgr Agata Ołownia-Sarna

Fizyka –  lic. Michał Kurek

Geografia – mgr Katarzyna Ficowicz

Informatyka – lic. Paweł Mierzejewski

Zajęcia techniczne – mgr Irena Witosławska-Dyniewicz

 

Nauczanie początkowe:

Świetlica szkolna: lic. Monika Staniak

Świetlica szkolna oraz zajęcia korekcyjne:  mgr Anna Biernacka

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej: mgr Joanna Guérin

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej: mgr Agnieszka Domańska

 

Pracownicy administracyjni:

Sekretarz szkoły: Ewa Sowińska

Konserwator: Artur Sowiński

 

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl